Rekrutacja do pracy w różnych krajach

//Rekrutacja do pracy w różnych krajach

W środowiskach pracy niezwiązanych ze związkami zawodowymi, w Stanach Zjednoczonych, do Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych mogą być wnoszone bezpodstawne skargi o rozwiązanie stosunku pracy.

Związki zawodowe są prawnie uznawane za przedstawicieli pracowników w wielu gałęziach przemysłu w Stanach Zjednoczonych. Obecnie ich działalność koncentruje się na rokowaniach zbiorowych w sprawie wynagrodzeń, świadczeń i warunków pracy dla ich członkostwa oraz reprezentowaniu ich członków w sporach z zarządem nad łamaniem postanowień umownych. Większe związki zawodowe angażują się również zazwyczaj w działalność lobbingową i wyborczą na szczeblu stanowym i federalnym. O pracy w Niemczech:

oferty pracy za granicąWiększość związków zawodowych w Ameryce jest powiązana z jedną z dwóch większych organizacji parasolowych: AFL-CIO utworzonych w 1955 roku oraz Change to Win Federation, które oddzieliły się od AFL-CIO w 2005 roku. Zarówno popierać politykę, jak i prawodawstwo w imieniu pracowników w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz brać czynny udział w polityce. AFL-CIO zajmuje się w szczególności kwestiami handlu światowego.

Rekrutacja do pracy – Szwecja

Według prawa szwedzkiego istnieją trzy rodzaje zatrudnienia.
Zatrudnienie w ramach testu (wewe: Provanställning), gdzie pracodawca zatrudnia daną osobę maksymalnie na 6 miesięcy. Zatrudnienie można w każdej chwili rozwiązać bez podania przyczyny. Ten rodzaj zatrudnienia może być oferowany tylko raz na pracodawcę i pracownika. Zwykle po sprawdzonym zatrudnieniu oferowany jest czas ograniczony lub zwykły.

Zatrudnienie ograniczone czasowo (wewewe: Tidsbegränsad anställning). Pracodawca zatrudnia osobę do pracy na czas określony. Zazwyczaj są one przedłużane na nowy okres. Łącznie maksymalnie dwa lata na pracodawcę i pracownika, a następnie automatycznie liczy się jako normalne zatrudnienie.

Zwykłe zatrudnienie rekrutacja do pracy, które nie ma żadnych ograniczeń czasowych (z wyjątkiem emerytury itp.). Przyczyną jego zakończenia mogą być dwa powody: przyczynę osobistą, natychmiastowe ustanie zatrudnienia tylko z ważnych powodów, takich jak przestępczość lub brak zadań służbowych (swe: Arbetsbrist), odwołanie zatrudnienia, zazwyczaj z powodu złych dochodów firmy. Obowiązuje 1-6-miesięczny okres wypowiedzenia, a zasady doboru pracowników, w zasadzie te z najkrótszym czasem zatrudnienia są w pierwszej kolejności odwoływane.

W Szwecji nie ma przepisów dotyczących płacy minimalnej. Zamiast tego istnieją porozumienia między organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi dotyczące minimalnego wynagrodzenia i innych warunków zatrudnienia.

Istnieje typ umowy o pracę, która jest powszechna, ale nie regulowana prawnie, a mianowicie praca godzinowa (swe: Timanställning), która może być zwykłą umową o pracę (nieograniczoną), ale czas pracy jest nieuregulowany i ustalany w zależności od pilnych potrzeb. Oczekuje się, że pracownik odbierze telefon i przyjedzie do pracy w razie potrzeby, np. gdy ktoś będzie chory i nieobecny w pracy.

Otrzymają oni wynagrodzenie tylko za rzeczywisty czas pracy i w rzeczywistości nie mogą być zwolnieni z pracy bez powodu, ponieważ nie mogą już być rekrutowani. Ten rodzaj umów jest powszechny w sektorze publicznym.

2020-03-25T12:14:34+00:00 Tags: |