Leczenie złamań – niezbędna interwencja ortopedyczna

//Leczenie złamań – niezbędna interwencja ortopedyczna

Leczenie kości lub złamań jest proliferacyjnym procesem fizjologicznym, w którym organizm ułatwia naprawę złamań kości.
Na ogół leczenie złamań kości polega na zredukowaniu (usunięciu) przemieszczonych kości przez lekarza poprzez przeniesienie ich na miejsce poprzez relokację ze środkiem znieczulającym lub bez, ustabilizowanie ich pozycji do wspomagania połączenia, a następnie oczekiwanie na przebieg naturalnego procesu gojenia się kości.
Stwierdzono, że odpowiednie spożycie składników pokarmowych znacząco wpływa na integralność naprawy złamań. Wiek, typ kości, leczenie farmakoterapia i predyspozycje kostne są czynnikami wpływającymi na gojenie. Rolą gojenia się kości jest wytwarzanie nowej kości bez blizny widocznej w innych tkankach, która byłaby słabością strukturalną lub deformacją.

Regeneracja kości, ortopeda radzi

Proces regeneracji całej kości może zależeć od kąta przemieszczenia lub złamania. Podczas gdy tworzenie kości zazwyczaj obejmuje cały czas trwania procesu gojenia, w niektórych przypadkach szpik kostny w obrębie złamania zagoił się na dwa lub mniej tygodni przed końcową fazą przebudowy. Należy podać

Więcej informacji o złamaniach w tym wpisie

Podczas gdy unieruchomienie i operacja może ułatwić gojenie, złamanie ostatecznie leczy się w procesie fizjologicznym. Proces gojenia jest zdeterminowany głównie przez okostną (tkankę łącznotkankową pokrywającą kość). Otoczenie jest jednym ze źródeł komórek prekursorów, które rozwijają się w chondroblasty i osteoblasty niezbędne do leczenia kości. Szpik kostny (jeżeli występuje), endosteum, małe naczynia krwionośne i fibroblasty są innymi źródłami komórek prekursorów.
Istnieją trzy główne fazy leczenia złamań, z których dwie mogą być dalej dzielone na pięć faz:[wymagane jest podanie].

  • 1. Faza reaktywna
  • i. Złamanie i faza zapalna
  • ii). Tworzenie tkanki granulowanej
  • 2. Faza naprawcza
  • iii. Formacja kociołka chrząstkowego
  • iv. Nałożenie kości lamelowej
  • 3. Faza przebudowy
  • v. przebudowa do pierwotnego kształtu kości

Złamanie kości – pierwsza interwencja ortopedy

W dzień po złamaniu komórki okostne rozmnażają się i przekształcają. Komórki okołopołudniowe proksymalne na brzegu szczeliny rozwijają się w chondroblasty tworzące chrząstkę hialinową. Komórki okołopierścieniowe dystalują na końcu szczeliny do postaci osteoblastów tworzących utkaną kość. Fibroblasty znajdujące się w tkance granulacyjnej przekształcają się w chondroblasty tworzące również chrząstkę hialinową. Te dwie nowe tkanki powiększają się, dopóki nie łączą się z innymi częściami złamania. Procesy te kończą się powstaniem nowej masy niejednorodnej tkanki zwanej złamaniem callus. W końcu szczelina szczelinowa jest wypełniana chrząstką hialinową i tkaną kością, przywracając jej pierwotną wytrzymałość.

Gabinet laryngologiczny w grafice

Następnym etapem jest zastąpienie chrząstki hialinowej i tkanej kości kością lamelarną. Proces wymiany znany jest pod nazwą skostnienia endochondralnego w odniesieniu do chrząstki hialinowej i substytucji kości w odniesieniu do tkanej kości. Zastąpienie tkanej kości kością lamelarną poprzedzi zastąpienie chrząstki hialinowej kością lamelarną. Kość lamelarna zaczyna tworzyć się wkrótce po mineralizacji matrycy kolagenowej obu tkanek. W tym momencie w mineralizowaną matrycę penetrują kanały, z których każdy zawiera mikrowody i liczne osteoblasty.

Nowa kość po interwencji ortopedy

Osteoblasty tworzą nową, lamelarną kość na świeżo wyeksponowanej powierzchni zmineralizowanej matrycy. Ta nowa kość lamelarna ma postać kości trabekularnej. Ostatecznie cała tkaninowana kość kostna i chrząstka z pierwotnego złamania callus zostaje zastąpiona kością trabekularną, przywracając jej większość pierwotnej wytrzymałości.
Proces przebudowy zastępuje kości trabekularnej zwartą kością. Kość trabekularna jest najpierw resorbowana przez osteoklasty, tworząc płytkie zagłębienie resorpcyjne znane jako „Lakuna Howhip’ a”. Następnie osteoblasty osadzają zwartą kość w dole resorpcji. W końcu złamanie modzele zostaje przekształcone w nowy kształt, który ściśle powiela pierwotny kształt i wytrzymałość kości. Faza przebudowy trwa od 3 do 5 lat w zależności od takich czynników jak wiek czy stan ogólny. Proces ten może zostać wzmocniony przez niektóre syntetyczne, wstrzykiwane biomateriały, takie jak cerament, które są materiałem przewodzącym osteokondukcję i aktywnie promują gojenie kości.

2019-01-08T08:40:39+00:00 Tags: |