Czy cudzołóstwo ma wpływ na rozwód w stanie Waszyngton?

//Czy cudzołóstwo ma wpływ na rozwód w stanie Waszyngton?

Odkąd Jeff Bezos ogłosił rozwód z żoną MacKenzie w środę, 1/9, pojawiły się doniesienia o jego rzekomym związku z byłym kotwicą telewizyjną Lauren Sanchez. Gdyby Bezos miał romans pozamałżeński, jak wpłynęłoby to na jego rozwód?

Ponieważ rodzina Bezos mieszka w stanie Waszyngton, gdzie znajduje się siedziba główna Amazonki, prawdopodobnie tam, gdzie ich rozwód zostanie sfinalizowany. Oto spojrzenie na to, jak niewierność wpływa na postępowanie rozwodowe w Waszyngtonie.

Czy cudzołóstwo jest podstawą do rozwodu w Waszyngtonie?

W stanie Waszyngton prawo nie uznaje niewierności za „podstawę” rozwodu. Zamiast tego Waszyngton jest uważany za państwo rozwodowe bez winy.

Oznacza to, że małżonek nie musi podawać żadnych konkretnych powodów rozwodu partnera. Sędzia wyda orzeczenie rozwodowe, jeśli małżonek, który chce się rozwieść, stwierdzi, że obecne małżeństwo jest nieodwracalnie zerwane, co oznacza, że związek jest tak zniszczony, że nie można go przywrócić. Radca prawny ds mediacji jest często wykorzystywaną formą rozmów.

Czy cudzołóstwo wpływa na wysokość alimentów?

Ponieważ Waszyngton jest stanem wolnym, wysokość alimentów lub alimentację małżonka, nie mają wpływu na sprawy pozamałżeńskie. Jeśli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w sprawie alimentów przed rozwodem, sędzia podejmie decyzję, rozważając następujące kwestie:

 • Czas trwania małżeństwa
 • Warunki fizyczne, emocjonalne i finansowe małżonka żądającego alimentacji
 • Czas lub pieniądze potrzebne do wypełnienia więcej edukacji lub szkolenia, aby współmałżonek wnioskujący był w stanie znaleźć odpowiednie zatrudnienie
 • Poziom życia ustalony w czasie trwania małżeństwa
 • Kwota pieniędzy potrzebnych do pokrycia kosztów codziennych potrzeb
 • Biorąc pod uwagę poziom aktywów zaangażowanych w małżeństwo Bezos, alimenty prawdopodobnie nie będą stanowić problemu.

Czy rozwód ma kiedykolwiek znaczenie w podziale majątku?

Chociaż sądy generalnie wykluczają dowody winy małżonka w procesie rozwodowym, sąd może rozważyć złe czyny w trakcie trwania małżeństwa – jeśli są one istotne dla osiągnięcia przez sąd sprawiedliwego i sprawiedliwego wyniku ekonomicznego.

Scenariusze, w których można uznać, że wina może doprowadzić do nierównego podziału majątku, obejmują:

 • Uwzględnienie problemu hazardowego małżonka w przypadku utraty przez niego lub nią znacznego majątku małżeńskiego.
 • Niewierność, gdy strona przekierowała znaczące dochody lub uszczupliła zasoby rodzinne na rzecz innej osoby.
 • Przestępstwo współmałżonka, jeżeli w wyniku wyroku skazującego doszło do zajęcia przez rząd wspólnie posiadanego majątku.
 • Niezapewnienie wsparcia małżonkowi, który opiekuje się dziećmi stron w czasie separacji, wspierając jednocześnie nowego partnera i jego lub jej rodzinę.
 • Inne przypadki rozproszenia majątku i interesów małżeńskich w złej wierze.

Aby sąd mógł wysłuchać i rozpatrzyć dowody dotyczące złego postępowania małżonka w czasie trwania związku małżeńskiego, konsekwencje ekonomiczne tego zachowania muszą być znaczące i istotne dla zdolności sądu do wydania wyroku, który osiągnie uczciwy wynik.

Czy niewierność wpłynie na opiekę nad dzieckiem?

Sąd określa harmonogram opieki nad dzieckiem i rodzicielstwa, koncentrując się na najlepszym interesie dzieci. Jeśli jedno z rodziców zachowuje się w sposób, który jest szkodliwy dla dobra dziecka, to zachowanie to będzie brane pod uwagę. Na przykład, nie spędzając wystarczająco dużo czasu z dziećmi, nieodpowiedzialne lub niebezpieczne zachowania, takie jak nadmierne picie lub zażywanie narkotyków, zaniedbania fizyczne lub emocjonalne lub nadużycia, lub przemoc domowa, itp.

Adwokaci rozwodowi w Waszyngtonie

Jako największa kancelaria prawnicza Adwokat Szczecin jest liderem w złożonych i rozwijających się dziedzinach prawa rodzinnego i rozwodowego. Nasi prawnicy regularnie publikują i wypowiadają się na tematy związane z prawem rodzinnym, a wielu z nich posiada umiejętności w zakresie podspecjalizacji z zakresu prawa rodzinnego, takich jak złożone i o wysokiej wartości nieruchomości, biznesu i dystrybucji finansowej. W przypadku pytań dotyczących prawa rozwodowego Szczecinie prosimy o kontakt.

2019-04-04T08:34:09+00:00 Tags: |